• Kjøpsbetingelser

Angreskjema
ved kjøp av varer og tjenester som ikke er finansielle tjenester

Fyll ut og returner dette skjemaet dersom du ønsker å gå fra avtalen

Utfylt skjema sendes til:

UNILIFT AS

Einar Øfstis veg 4b

7033 Trondheim

eller mail til post@unilift.no

 

Jeg/vi underretter herved om at jeg/vi ønsker å gå fra min/vår avtale om kjøp av følgende:

varer:

 

tjenester:


Avtalen ble inngått den (dato):

Varen ble mottatt den (dato):

Forbrukerens/forbrukernes navn:

 

 

Forbrukerens/forbrukernes adresse:

 

Dato:

 

Forbrukerens/forbrukernes underskrift 

[Click edit icon to edit content]